02

Tin tức

Khách du lịch đến Ninh Bình đạt hơn 2 triệu lượt trong hai tháng đầu năm 2017

(30/03/2017)

Theo số liệu Cục thống kê tỉnh Ninh Bình trong tháng 02 năm 2017,  lượng khách du lịch đến Ninh Bình đạt 1.737.108 lượt khách thăm quan, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2016.

     Theo số liệu Cục thống kê tỉnh Ninh Bình trong tháng 02 năm 2017,  lượng khách du lịch đến Ninh Bình đạt 1.737.108 lượt khách thăm quan, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2016.
     Trong đó: khách nội địa 1.658.593 lượt khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2016; khách quốc tế 78.515 lượt, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2016; khách lưu trú qua đêm: 47.985 lượt, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu ước đạt: 392 tỷ đồng, tăng  20,2% so với cùng kỳ năm 2016.
     Tính chung hai tháng đầu năm tổng lượt khách tham quan du lịch đến Ninh Bình đạt 2.193.567 lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách du lịch nội địa 2.064.870 lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2016, khách du lịch quốc tế 128.697 lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch ước đạt 515,6 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Khu Du lịch Văn hóa Tâm linh Chùa Bái Đính
     Đây là những tín hiệu rất tích cực đến từ ngành Du lịch những tháng đầu năm, trong bối cảnh ngành đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/BCSĐ của Ban cán sự UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Khu Du lịch Sinh thái Tràng An
     Năm 2017 Ngành du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 6,7 triệu lượt khách, tăng 4,36 % so với năm 2016, trong đó khách nội địa 5,97 triệu lượt, tăng 4,74 % so với năm 2016, khách quốc tế 730.000 lượt, tăng 1,39% so với năm 2016. Doanh thu du lịch 1.800 tỷ đồng, tăng 4,35% so với năm 2016./.
 
 
 
 
 
Các tin khác