Hướng dẫn viên

Chiêm bái, vãng cảnh trong công trình tâm linh và lắng nghe những câu chuyện lịch sử sâu sắc gắn liền với miền đất Phật cùng hướng dẫn viên bản địa.

Đặt vé

{{ service.cardTypeName }}

{{ formatPrice(service.price) }} đ