Bái Đính

Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á Đây là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam

Dịch vụ
của chúng tôi

Đầy đủ các tiện ích, dịch vụ sẵn sàng phục vụ