Mayshow 27/04 tại Đảo Khê Cốc, Ninh Bình


Nội dung chi tiết

Mayshow 27/04 tại Đảo Khê Cốc, Ninh Bình với các ca sĩ nổi tiếng: Anh Bo Đan Trường, Dân chơi nhạc Trịnh Hà Lê, Hippo happy Lâm Bảo Ngọc


Chi tiết liên hệ đặt vé:

  • Hotline: 0915.299.377
  • Email: sm@trangangroup.com