NGÔI CHÙA CỔ 1000 NĂM, TỌA LẠC TRONG LÒNG HANG ĐỘNG Ở NINH BÌNH

Tràng An chính thức được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới.

Quần thể danh thắng Tràng An là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ở Ninh Bình, Việt Nam. Trước đó, nhiều di tích danh thắng nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư

Khuyến mại - Voucher

Quần thể Khu Du Lịch Tràng An - Ninh Bình